Εναρκτήρια Συνάντηση

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου EMPLOYOUTH πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14/6/2018. Διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Σερρών και συμμετείχαν όλοι οι εταίροι με αντιπροσώπους.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι έθεσαν τις βάσεις για την ομαλή υλοποίηση του έργου.