Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Θωμαή Μπόζιου
Επιμελητήριο Σερρών

Π. Κωστοπούλου 2, Σέρρες
Τηλ: 2321099732
Φαξ: 2321099740
Email: [email protected]

Ε.Ε: Επιμελητήριο Σερρών

Π. Κωστοπούλου 2, Σέρρες
Αρμόδιος επικοινωνίας: Αλεξάνδρα Ελευθεριάδου
Υπεύθυνη έργου: Θωμαή Μπόζιου
Υπεύθυνη Οικονομικών: Κατερίνα Τζίμουλα
Τηλ: 2321099744
Φαξ: 2321099740
Email: [email protected]

Ε2: Επιτροπή Ερευνών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 50131, Κοζάνη
Αρμόδιος επικοινωνίας: Καθ. Γιάννης Μπακουρος
Τηλ: 2461056660
Φαξ: 2461056221
Email: [email protected]

Ε3: Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Κιλκίς

Στενημάχου 2, 61100 Κιλκίς
Αρμόδιος επικοινωνίας: Καλογερίδου Μαρία
Τηλ: 2341024580
Φαξ: 2341020924
Email: [email protected]

Ε4: Επιμελητήριο Πέλλας

25ης Μαρτίου 23, 58200 Έδεσσα
Αρμόδιος επικοινωνίας: Γιώργος Βλαδίκας
Τηλ: 2381026735
Φαξ: 2381029029
Email: [email protected]

Ε5: St. Kliment Ohridski University – Bitola, Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola

Bulevar 1vi Maj bb, 7000 Bitola. Partizanska bb, Stara kasarna, 7000 Bitola
CΑρμόδιος επικοινωνίας: Prof. Dr. sc. Igor Nedelkovski
Τηλ: +389 (0)75 222 185
Φαξ: + 389(0) 47 259 917
Email: [email protected]

Ε6: Foundation for Sustainable Economic Development Preda plus

St. Sotka Dzigidzik no.34 Prilep
Αρμόδιος επικοινωνίας: Marijana Milevska
Τηλ: +389 (0) 2 3218 001
Φαξ: +389(0)48 401 581
Email: [email protected]