Εν δυνάμει επιχειρηματίες θα λάβουν υποστήριξη για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου βασισμένο στη δική τους καινοτόμα ιδέα

Υφιστάμενοι επιχειρηματίες με διαφορετικό υπόβαθρο και με πλούσια εμπειρία στον επιχειρηματικό κόσμο θα παρουσιάσουν την επιχείρηση τους, θα επισημάνουν επιτυχημένα παραδείγματα και δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία