ΠΕ1: Διαχείριση Έργου και Συνεργασία

  • Ενέργειες Προετοιμασίας
  • Διαχείριση Έργου & Αναφορές Προόδου
  • Συναντήσεις Έργου
  • Πιστοποίηση δαπανών                     

ΠΕ2: Επικοινωνία & Διάδοση 

  • Σχέδιο Επικοινωνίας
  • Ανάπτυξη προωθητικού υλικού
  • Ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου και ενημέρωση περιεχομένου
  • Εκδηλώσεις δημοσιότητας και συνέδρια

ΠΕ3: Ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών 

  • Επιλογή και αξιολόγηση των υποψηφίων
  • Σεμινάριο καθοδήγησης μεντόρων
  • Λειτουργία Επιχειρηματικών Φωλιών

ΠΕ4: Προθερμοκοίτηση καινοτόμων ιδεών

  • Λειτουργία ενός συνεργατικού (προθερμοκοίτηση) προγράμματος
  • Πλατφόρμα νεοφυούς επιχειρηματικότητας
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων δικτύωσης                      
  • Διαγωνισμός καλύτερης επιχειρηματικής ιδέας