2η Συνάντηση στην Μπίτολα

Την Παρασκευή 19/10/2018, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του EMPLOYOUTH στον χώρο του Πανεπιστημίου St. Kliment Ohridski – Bitola από εκπροσώπους από το σύνολο των 6 εταίρων του έργου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο του έργου και έθεσαν τις βάσεις για την ομαλή υλοποίησή του. Στο τέλος της συνάντησης οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν το εργοτάξιο του νέου κτηρίου της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, μέρος του οποίου χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Interreg IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009.