ЛБ: Стопанска комора за трговија и индустрија на SERRES

P. Kostopoulou 2, Serres
Контакт лице: Александра Елефтериаду
Менаџер на проектот: Томај Бозоу
Финансиски менаџер: Катерина Цимула
Тел: +302321099744
Факс: +302321099740
Е-пошта: [email protected]

ПБ2: Здружение за истражување – Универзитет на Западна Македонија

Park Ag. Dimitriou, 50131, Кожани
Лице за контакт: Проф. Јанис Бакурос
Тел: +302461056660
Факс: +2461056221
Е-пошта: [email protected]

PB3: Друштво за истражување и развој на Стопанска комора за трговија и индустрија на Килкис

Stenimachou 2, 61100 Kilkis
Контакт лице: Калодриду Марија
Тел: +2341024580
Факс: +2341020924
Е-пошта: [email protected]

PB4: Комора на Пела

25 Март 23, 58200 Едеса
Контакт лице: Џорџ Владикас
Тел: +2381026735
Факс: +2381029029
Е-пошта: [email protected]

ПБ5: Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола

Булевар 1ви Мај б.б., 7000 Битола. Партизанска б.б., Стара касарна, 7000 Битола
Лице за контакт: Проф. Д-р Игор Неделковски
Тел: +389 (0)75 222 185
Факс: + 389(0) 47 259 917
Е-пошта: [email protected]

ПБ6: Фондација за одржлив економски развој Преда плус

Ул. Сотка Џигицик бр.34 Прилеп
Контакт лице: Маријана Милевска
Тел: +389 (0) 2 3218 001
Факс: +389(0)48 401 581
Е-пошта: [email protected]