Кои се придобивките од моето учество во проектот?

Вие ќе стекнете вештини, насоки, искуства и познаници за да ја направите вашата иновативна идеја одржлив бизнис

Која индустрија може да ја реализира мојата идеја?

Секоја индустрија. Нема ограничување

Како е структурирана програмата?

Заинтересираните дипломци ќе имаат можност да учествуваат на натпреварот за иновативни идеи организиран од страна на партнерите во проектот и 120 корисници (со иновативна идеја или поединечно или во групи од 3-4 лица) од подобната прекугранична област ќе бидат избрани да учествуваат во програмата.

Избраните корисници (60 од Грција и 60 од Северна Македонија) ќе бидат менторирани  и обучени за развивање на нивните проектни идеи. Сите програми ќе завршат со “Демо Ден”. Паралелно, избраните учесници ќе реализираат обука од 40 часа.

Иновативните деловни идеи ќе бидат дополнително евалуирани и ќе се подготви листа листа на иновативни идеи, а на крајот најдобрите 15 идеи (индивидуално или во група од 3-4 лица) од секоја земја ќе бидат сместени во претходна -инкубација за период од 3 месеци. Корисниците од Грција и Северна Македонија ќе бидат сместени во инкубациски објекти како во Солун така и во Битола.

Каде можам да се обратам за повеќе информации / прашања / појаснувања?

Испратете е-пошта: employouthproject@gmail.com. Со задоволство ќе одговориме на вашите прашања