Кои се придобивките од моето учество во проектот?

Вие ќе стекнете вештини, насоки, искуства и познаници за да ја направите вашата иновативна идеја одржлив бизнис

Секоја индустрија. Нема ограничување

Заинтересираните дипломци ќе имаат можност да учествуваат на натпреварот за иновативни идеи организиран од страна на партнерите во проектот и 120 корисници (со иновативна идеја или поединечно или во групи од 3-4 лица) од подобната прекугранична област ќе бидат избрани да учествуваат во програмата.

Избраните корисници (60 од Грција и 60 од Северна Македонија) ќе бидат менторирани  и обучени за развивање на нивните проектни идеи. Сите програми ќе завршат со “Демо Ден”. Паралелно, избраните учесници ќе реализираат обука од 40 часа.

Иновативните деловни идеи ќе бидат дополнително евалуирани и ќе се подготви листа листа на иновативни идеи, а на крајот најдобрите 15 идеи (индивидуално или во група од 3-4 лица) од секоја земја ќе бидат сместени во претходна -инкубација за период од 3 месеци. Корисниците од Грција и Северна Македонија ќе бидат сместени во инкубациски објекти како во Солун така и во Битола.

Испратете е-пошта: [email protected]. Со задоволство ќе одговориме на вашите прашања