Потенцијалните претприемачи ќе добијат поддршка за развој на одржлив бизнис план врз основа на сопствената иновативна идеја.

Постојните претприемачи со различни вештини и со долгогодишно искуство во светот на бизнисот ќе ја претстават својата компанија, ќе ги истакнат успешните приказни и тешкотиите со кои се соочуваат во нивното работење.