Ενημερωτική εκδήλωση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί επιχειρήσεις, πολίτες, φορείς του δημοσίου τομέα και ερευνητικά / ακαδημαϊκά κέντρα σε ενημερωτική εκδήλωση για τις ευκαιρίες απασχόλησης των νέων στη διασυνοριακή περιοχή. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:30 με 20:30, στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace, Αίθουσα ΠΟΣΕΙΔΩΝ Β.

Τα θέματα που θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν είναι: η ενδοεπιχειρησιακή επιτάχυνση και εικονική θερμοκοιτίδα στο πλαίσιο του έργου ACCEL, οι νέες τάσεις στην νεανική επιχειρηματικότητα, οι μικροπιστώσεις ως βασικό εργαλείο χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων αλλά και άλλοι τρόποι χρηματοδότησης για start up επιχειρήσεις.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «EMPLOYOUTH» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009, και το οποίο αφορά σε δράσεις ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, τους ομιλητές αλλά και την δήλωση συμμετοχής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Νατάσα Κουφάκη, Τηλ. 2310 804128, email: [email protected]

Συνημμένα δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

 

Agenda EMPLOYOUTH