Ευκαιρίες απασχόλησης των νέων στην διασυνοριακή περιοχή

Το Επιμελητήριο Σερρών προσκαλεί επιχειρήσεις, πολίτες, φορείς του δημοσίου τομέα, ερευνητικά / ακαδημαϊκά κέντρα σε ενημερωτική εκδήλωση για τις ευκαιρίες απασχόλησης των νέων στην διασυνοριακή περιοχή.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 18:30 στο Επιμελητήριο Σερρών, αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ», Περιστέρη Κωστοπούλου 2, Σέρρες.

Τα θέματα που θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν είναι: Οι δράσεις του Επιμελητηρίου Σερρών για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, οι πρωτοβουλίες για την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην διασυνοριακή περιοχή στο πλαίσιο του έργου EMPLOYOUTH, τα εργαλεία υποστήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας ενώ θα παρουσιαστούν και κάποιες από τις επιχειρηματικές ιδέες των ωφελουμένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «EMPLOYOUTH» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009, και το οποίο αφορά σε δράσεις ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο: Τηλ. 23210 99732 – email: [email protected]

Final Agenda εκδήλωση EMPLOYOUTH ΕΒΕΣ

Πρόσκληση EMPLOYOUTH Σέρρες