Επιμελητήριο Σερρών (Επικεφαλής Εταίρος)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών είναι ένας τοπικός οργανισμός επιχειρήσεων και εταιριών στις Σέρρες με σκοπό την ανάπτυξη και την προώθηση των ενδιαφερόντων των τοπικών εταιριών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1947, έχει περίπου 10.000 μέλη και  αποτελείται από τρεις τομείς: Εμπορικές (3.600), Κατασκευαστικές (1.400) & Υπηρεσίες (5.000). Στο πλαίσιο  ευθυνών και δραστηριοτήτων του ιδρύματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (CCI), το Επιμελητήριο Σερρών σε συνεργασία με άλλα τοπικά ιδρύματα υποστηρίζει τα μέλη του μέσω των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών του και συνεισφέρει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Νομού.

δραστηριότητες του Επιμελητηρίου Σερρών περιλαμβάνονται:

 • Συμμόρφωση με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο
 • Υπηρεσία του One Stop Shop
 • Υποβολές υπομνημάτων και προτάσεων σε Υπουργεία
 • Παροχή ενός Γραφείου για πληροφορίες των επενδυτών
 • Παροχή απαντήσεων για επενδυτικά προγράμματα
 • Παροχή υπηρεσιών στον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου
 • Παροχή Business School (Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων)
 • Οργάνωση εμπορικών και επαγγελματικών αναθέσεων και συναντήσεων
 • Συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις
 • Δημιουργία και διατήρηση μια βάσης δεδομένων των επιχειρήσεων του Νομού Σερρών
 • Ένα Γραφείο Πληροφοριών που θα συμβουλεύει τα μέλη σχετικά με φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών κλήθηκε να παίξει ηγετικό ρόλο ως πρωτοστάτης της Ελληνικής οικονομικής συνεργασίας ιδιαίτερα με τις χώρες των Βαλκανίων, και έτσι έχει αναπτύξει άριστες σχέσεις με αυτές, και συγκεκριμένα με την Βουλγαρία. Ένας παράγοντας που συνεισφέρει θετικά σε αυτό, είναι η θέση του Νομού Σερρών στην είσοδο και έξοδο από και προς την Ανατολική Ευρώπη.

 Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών (SCCI) έχει συμμετάσχει σε διάφορα έργα στο παρελθόν συμπεριλαμβανομένου των (ενδεικτική λίστα): Learning Community”, “EMPLOCOMP”, “ENACT”, “ENTRE+GB” “SKILLS BALANCING.

Προϋπολογισμός Εταίρου: 174.860,00€

Επιτροπή Ερευνών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) είναι ένα multi-campus Πανεπιστήμιο στην βορειοδυτική ΕΛΛΑΔΑ στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ιδρύθηκε το 2002 στην Κοζάνη. Σήμερα έχει 6 τμήματα:  

Πολυτεχνική Σχολή:

 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη)
 • Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη)

Παιδαγωγική Σχολή:

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης(Φλώρινα)
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών(Φλώρινα)

Σχολή Καλών Τεχνών:

 • Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών(Φλώρινα)

Οι δραστηριότητες της Επιτροπής Ερευνών του ΠΔΜ επικεντρώνονται στην διαχείριση ερευνητικών έργων και στην οργάνωση της ολοκληρωτικής διαμόρφωσης της ερευνητικής πολιτικής του πανεπιστημίου.  Σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο,  ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), ως μέλος της Επιτροπής Ερευνών,  παρατηρεί το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του πανεπιστημίου  ως πιθανές πηγές χρηματοδότησης (έργων), ενθαρρύνει την υποβολή προτάσεων για συγκεκριμένα ερευνητικά πρότζεκτ και κατευθύνει το προσωπικό του πανεπιστημίου στο πώς να εκμεταλλευτούν και να  εφαρμόσουν διαδικασίες χρηματοδότησης, σχετικά με ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. 

Ο πρωταρχικός στόχος του ΕΛΚΕ είναι να διαχειριστεί τα κονδύλια εκ μέρους του πανεπιστημίου, τα οποία προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή σχετική με  εθνικά, Ευρωπαϊκά και διεθνή έργα.  Αυτά τα κονδύλια μπορεί να καλύπτουν έξοδα κάθε τύπου, που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή και ολοκλήρωση των ερευνητικών, ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών έργων. Τα έξοδα μπορεί να σχετίζονται με την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών, διοικητικών, επιχειρηματικών και  καλλιτεχνικών υπηρεσιών,  για την ανάπτυξη ειδικών τεχνικών ερευνών, για την εκτέλεση κάθε είδους επιστημονικού εργαστηριακού ελέγχου και ανάλυσης, για την  συγκρότηση επιστημονικών και τεχνικών προδιαγραφών για ενδιαφερομένους και για την παροχή άλλων υπηρεσιών που μπορεί να συνεισφέρουν στην διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή. Αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται είτε από το μέλη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του πανεπιστημίου ή από εξωτερικούς επιστήμονες και  τεχνικούς εμπειρογνώμονες, από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. 

Προϋπολογισμός Εταίρου: 143.000,00€

Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Κιλκίς

Το ΕΤ.Ε.Α.Κ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1994, από το Επιμελητήριο Κιλκίς (Δημόσιος Φορέας) και λειτουργεί με σκοπό την υποστήριξη της δραστηριότητας του Επιμελητηρίου. Ο κύριος μέτοχος του ΕΤ.Ε.Α.Κ  είναι το Επιμελητήριο Κιλκίς με 99%, ενώ ο Εμπορικός Σύλλογος του Κιλκίς συμμετέχει επίσης με 1%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤ.Ε.Α.Κ αποτελείται από 5 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου και τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Κιλκίς. Μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου το 2017, ο παρών πρόεδρος του ΕΤ.Ε.Α.Κ είναι ο κ. Παύλος Τονικίδης.

Το ΕΤ.Ε.Α.Κ, από την ίδρυσή του, δουλεύει σε στενή συνεργασία με το Επιμελητήριο και είναι ενεργό σε πολλούς τομείς, με δύο βασικούς στόχους:  

 • . Να υποστηρίξει τα μέλη του Επιμελητηρίου ενημερώνοντας και συμβουλεύοντάς τα για χρηματοδοτικά μέσα, για τη διαχείριση έργων, για επιχειρήσεις, για ξένες αγορές και διαδικασίες εξαγωγών, για τη διάθεση προϊόντων και την ανάπτυξη της  εξαγωγικής δραστηριότητας τους. 
 • Να υποστηρίξει το Επιμελητήριο στη διαχείριση εκτελούμενων προγραμμάτων και έργων, στην οργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, στη διαμεσολάβηση και χρήση χρηματοδοτικών οργάνων.

Το ΕΤ.Ε.Α.Κ έχει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση και εκτέλεση Ευρωπαϊκών και Κρατικών Έργων όπως (ενδεικτική λίστα): IPRforSEE, INCLUDE, e-BEST, SYN-ENERGEIN for employment, CO-CREATE, BRENDA.

Προϋπολογισμός Εταίρου: 134.200,00€

 

Επιμελητήριο Πέλλας

Το Επιμελητήριο Πέλλας ιδρύθηκε το 1981 με το Προεδρικό Διάταγμα 155/14-02-1981. Σύμφωνα με τον νόμο, διαχειρίζεται από ένα εκλεγμένο 21-μελές  Διοικητικό Συμβούλιο και μια 5-μελή Διοικητική Επιτροπή. 

Το Επιμελητήριο Πέλλας στοχεύει να προστατέψει και να αναπτύξει το εμπόριο, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και τα επαγγέλματα της περιοχής εντός του πλαισίου της Εθνικής Οικονομίας, όπως επίσης και να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Οι πιο σημαντικές υπηρεσίες που παρέχουν στα μέλη του Επιμελητηρίου, πέρα από τις διοικητικές, περιλαμβάνουν τις παρακάτω:

 • Το Επιμελητήριο υποβάλλει στο Κράτος συμβουλευτικές εκθέσεις και γνωματεύσεις, που σχετίζονται με το εμπόριο, την κατασκευή, και διάφορα επαγγέλματα. Συμμετέχει σε επιτροπές και οργανισμούς για τον προγραμματισμό έργων υποδομής.
 • Διαχειρίζεται βιομηχανικές περιοχές, ζώνες ελεύθερου εμπορίου, εκθέσεις, χώρους εκθέσεων κτλ.
 • Ιδρύει μη κερδοσκοπικές εταιρίες κυρίως για τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων, ή εισόδων από άλλους διεθνείς οργανισμούς.
 • Οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Παρέχει στα μέλη του και σε όποιον ενδιαφερόμενο, γνωματεύσεις και πληροφορίες σχετικά με κάθε θέμα οικονομικής φύσης.

Προϋπολογισμός Εταίρου: 89.400,00€

University of St. Kliment Ohridski – Bitola – Faculty of Information and Communication Technologies (PB5)

Ιδρύθηκε το 2014 ως ανεξάρτητο τμήμα με την συγχώνευση του Τμήματος ΤΠΕ της Σχολής Τεχνικών Επιστημών και μέρους της Σχολής Διαχείρισης και  Διοίκησης Συστημάτων Πληροφοριών.

Η προέλευση της ΤΠΕ εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski – Bitola ήταν το 2001 όταν καθιερώθηκε το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στη Σχολή Τεχνικών Επιστημών.

Στόχος του είναι να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες και επιστημονική έρευνα στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, όπως επίσης και να παρέχει δια βίου μαθησιακές υπηρεσίες.

Το όραμά του:

 • Να χτίσει μια ηγετική εκπαιδευτική θέση στον τομέα των ΤΠΕ Τεχνολογιών στην ευρύτερη περιοχή της Μπίτολα.
 • Να παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα που θα προσαρμοστούν στους όρους του τομέα επιχειρήσεων και να ενδυναμώσει την συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις του χώρου.
 • Να συνεργαστεί με εδραιωμένα παγκόσμια πανεπιστήμια που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στον τομέα του ΤΠΕ
 • Να χτίσει μια αναγνωρίσιμη μάρκα στην χώρα και στο εξωτερικό προσαρμόζοντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε προγράμματα που διδάσκονται στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

Προϋπολογισμός Εταίρου: 244.140,00€

Foundation for Sustainable Economic Development Preda Plus (PB6)

Έχοντας τις ρίζες του και εμπειρία στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, το Πελαγονία-PREDA έχει αναγνωριστεί ως σταθερός συνεργάτης των χρηματοδοτών του, τις εννέα περιφέρειες της Πελαγονίας στις προσπάθειές τους για τοπική ανάπτυξη και διαδημοτική συνεργασία.

Το 2010 ο οργανισμός μεγάλωσε και μεταμορφώθηκε στον νέο  Οργανισμό Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης- Preda Plus. Στόχος του ήταν να συνεχίσει τη δεκαετία επενδύσεων  στη θεσμική ανάπτυξη  και  την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

 Επίσης, το 2013 η εμπειρία που αποκτήθηκε στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας προσφέρθηκε στο Κόσσοβο μέσω της εκτέλεσης ενός τουριστικού έργου, του TourTaste. Το 2015, το PREDA Plus Kosovo εδραιώθηκε ως ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο μας να συνεισφέρουμε στην αναπτυξιακή διαδικασία των χωρών των δυτικών Βαλκανίων.

Αυτή την στιγμή, ο Οργανισμός Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης Preda Plus  αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς σχετικά με τα μέλη, τους κύκλους εργασιών, τις γεωγραφικές περιοχές και τις διακρατικές δράσεις μεταξύ των δύο χωρών. Το PREDA PLUS προωθεί  τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία μέσω της διευκόλυνσης των δημόσιων, ιδιωτικών και αστικών πρωτοβουλιών σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο στα Βαλκάνια.

Τα κύρια καθήκοντα του PREDA Plus είναι:

 • Προώθηση της ορθής διακυβέρνησης μέσω στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης, σεβόμενοι τις αρχές διαφάνειας και συμμετοχής.
 • Επαγγελματικά έργα και παροχή διαχείρισης.
 • Διακριτά μοντέλα για την Ανάπτυξη του Τομέα Επιχειρήσεων.
 • Οργανωτική/θεσμική ανάπτυξη.
 • Κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη.

Προϋπολογισμός Εταίρου: 64.600,00€