​Έναρξη Β’ Φάσης – Λειτουργία συνεργατικού προγράμματος προθερμοκοίτησης

 

Στο πλαίσιο του έργου “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH” το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009” ξεκίνησε η β’ φάση του έργου EMPLOYOUTH και συγκεκριμένα η δράση «Λειτουργία συνεργατικού προγράμματος προθερμοκοίτησης» στη Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται από το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με το Επιμελητήριο Σερρών (Επικεφαλής Εταίρος), την Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Κιλκίς, το Επιμελητήριο Πέλλας, το Επιμελητήριο Πέλλας, το St. Kliment Ohridski University – Bitola, Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola και το Foundation for Sustainable Economic Development Preda plus.

Μέσα στους επόμενους τρεις μήνες 15 νέοι και νέες που προέκυψαν από το σύνολο των 60 ωφελουμένων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Επιχειρηματική Φωλιά» στους Νομούς Σερρών, Κιλκίς και Πέλλας θα συμμετέχουν σε:

  • Εκπαιδευτικές συναντήσεις συνολικής διάρκειας 40 ωρών
  • Συναντήσεις με τους μέντορες συνολικής διάρκειας 120 ωρών
  • Δύο (2) εκδηλώσεις δικτύωσης
  • Τέσσερα (4) Study visits

Στο τέλος του προγράμματος, θα διοργανωθεί διαγωνισμός καλύτερης επιχειρηματικής ιδέας σε διασυνοριακό επίπεδο μεταξύ των 30 ωφελουμένων από τις δύο χώρες που συμμετέχουν στο έργο EMPLOYOUTH.

Στο πλαίσιο αυτό, την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Θερμοκοιτίδας i4G, Κτίριο Α στην Θεσσαλονίκη, εναρκτήρια συνάντηση γνωριμίας στην οποία παρουσιάστηκαν οι λεπτομέρειες του προγράμματος και ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συντελεστών του προγράμματος και των συμμετεχόντων.