2η εκδήλωση δικτύωσης στο Κιλκίς

Οι ωφελούμενοι στο Κιλκίς είχαν την ευκαιρία να την ευκαιρία να συζητήσουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές τους ιδέες στο πλαίσιο της 2ης εκδήλωσης δικτύωσης που έλαβε χώρα στην ΕΤΕΑΚ, την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 στις 17:00.

Ο κ. Αραμπατζής, προγραμματιστής της Kleeman SA και ο κ. Δημητρακόπουλος, προγραμματιστής στην Elvial SA, συζήτησαν με τους συμμετέχοντες όλες τις πτυχές των απαιτήσεων ανάπτυξης λογισμικού.