1η εκδήλωση δικτύωσης στις Σέρρες

Το Επιμελητήριο Σερρών, επικεφαλής εταίρος του έργου EMPLOYOUTH, διοργανώνει εκδήλωση δικτύωσης στο πλαίσιο του EMPLOYOUTH, την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 στις 18:30, έχοντας την τιμή να φιλοξενήσει τον Δρ. Πάρι Κοκορότσικος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε., Μέλος ΔΣ Σ.Ε.Β.Ε

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης και κόμβος δικτύωσης για να φέρει σε επαφή τους ωφελούμενους του προγράμματος με επιτυχημένους επιχειρηματ ώστε να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή εμπειριών και η επίλυση πρακτικών θεμάτων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών των ωφελουμένων του έργου EMPLOYOUTH.