3η Συνάντηση στο Κιλκίς

Την Παρασκευή 17/5/2019, πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση των εταίρων του EMPLOYOUTH στον χώρο της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Κιλκίς με την συμμετοχή εκπροσώπων από το σύνολο των 6 εταίρων του έργου, την ΚΓ και την ΔΑ του Προγράμματος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο του έργου, τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου, τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν και συμφώνησαν στις απαραίτητες βραχυπρόθεσμες ενέργειες – επόμενα βήματα για την ομαλή υλοποίηση του έργου.