4η Συνάντηση στην Μπίτολα

Την Παρασκευή 7/2/2020, πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συνάντηση των εταίρων του EMPLOYOUTH στον χώρο του Faculty of ICT- Bitola με την συμμετοχή εκπροσώπων από το σύνολο των 6 εταίρων του έργου και την ΚΓ του Προγράμματος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν την πρόοδο του έργου, τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου, τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν και συμφώνησαν στα επόμενα βήματα για την ομαλή υλοποίηση του έργου.