5η συνάντηση στην Έδεσσα

Την Παρασκευή 16/10/2020, πραγματοποιήθηκε η πέμπτη συνάντηση των εταίρων του EMPLOYOUTH στον χώρο του Επιμελητηρίου Πέλλας.

Στην συνάντηση συμμετείχαν δια ζώσης η κα Θωμάη Μπόζιου ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Σερρών (Επικεφαλής Εταίρος), η κα Μαρία Καλογερίδου ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Κιλκίς (πρ. Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Κιλκίς) και ο κος Γεώργιος Βλαδίκας εκπροσωπώντας το Επιμελητήριο Πέλλας. Εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Καθ. Γιάννης Μπακούρος, Δρ. Ελπίδα Σαμαρά, Παύλος Κιλίντζης συμμετείχαν στις εργασίες της συνάντησης διαδικτυακά μέσω του σχετικού συνδέσμου στην πλατφόρμα zoom (καθώς η περιοχή της Κοζάνης βρισκόταν υπό περιορισμό μετακινήσεων λόγω της εξάπλωσης του covid-19) όπως επίσης και οι εκπρόσωποι των εταίρων Faculty of Information and Communication Technologies – Bitola και Foundation for Sustainable Economic Development Preda plus από την γειτονική χώρα.

Κατά την συνάντηση οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν και συμφώνησαν στις απαραίτητες ενέργειες – επόμενα βήματα για την ομαλή ολοκλήρωση.