ПРЕДА ПЛУС пренесува знаење и искуства на менаџерскиот тим на Акцелераторот на ФИКТ

После реализцијата на ДЕМО ДЕН и презентација на бизнис идеите подготвени во склоп на Акцелераторската Програма, Преда Плус ја предава развиената програма на Факултетот за информатички икомуникациски технологии (ФИКТ) -Битола, кои преку овој прект ќе добијат простор каде што ќе биде сместен Акцелераторот во иднина.

Тимот на Преда Плус реализира работилница за трансфер на искуства на новиот менаџерски тим на Акцелераторот на ФИКТ.

Работилницата ги опфати следните теми:

  1. Акцелераторска програма, општа презентација
  2. Преглед на програмата за стартапи
  3. Старт ап еко систем. искуства од Европа и можности за имплементација во Битола