РЕАЛИЗАЦИЈА НА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА (Преинкубација на иновативни идеи) – Преда Плус

Во периодот од април до јуни 2019 година, Преда плус реализира четириесет часови(40) тренинг услуги (групни и индивидуални) како дел од втората фаза  за развој на бизнис идеи во склоп на Employouth-Акцелераторската програма со цел за понатамошен развој на индивидуалните вештини поврзани со развој на бизис идеи и водење на бизнис.

ТЕМИ на реализирани тренизни:

1.Дигитален маркетинг 

2. Практична реализација на бизнис план 

3 Финансии за нефинансирање (напредно ниво) 

4. Crowdfunding