Трет состанок во Килкис

Во петокот на 17/5/2019, се одржа третиот состанок на проектот EMPLOYOUTH во просториите на Организацијата за истражување и развој на стопанска комора за трговија и индустрија (ETEAK), со претставници од сите 6 партнери на проектот, ЈС и МА на Програмата.

За време на состанокот, партнерите на проектот разговараа за статусот на проектот, за финансискиот и административниот напредок и предизвици и се согласија за неопходните краткорочни активности – следни чекори за непречено спроведување на проектот.