Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος on line mentoring

Το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “ CREATING ΕΜΡLΟΥΜΕΝΤ OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES ΙΝ ΤΗΕ CB AREA – EMPLOYOUTH”, του Πρoγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση για την δωρεάν παροχή online mentoring σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση συμμετοχής