Πως θα ωφεληθώ από την συμμετοχή μου στο έργο;

Θα βελτιώσεις τις ικανότητές σου, θα κερδίσεις καθοδήγηση, εμπειρίες και γνωριμίες για να μετατρέψεις την καινοτόμο ιδέα σου σε μια βιώσιμη επιχείρηση.

 

Με οποιονδήποτε κλάδο, χωρίς κανένα περιορισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες ανάδειξης νέων καινοτόμων ιδεών που διοργανώνονται από τους εταίρους του έργου και 120 ωφελούμενοι  (είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες 3-4 ατόμων με μια επιχειρηματική ιδέα) από την επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος θα επιλεγούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν, (60 στην Ελλάδα και 60 στην πΓΔΜ) θα λάβουν υπηρεσίες mentoring και coaching εστιάζοντας στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους ιδεών.

Όλα τα τοπικά προγράμματα ολοκληρώνονται με την επονομαζόμενη “Demo Day”. Παράλληλα, οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε ένα express πρόγραμμα εκπαίδευσης 40 ωρών.

Οι επιχειρηματικές ιδέες θα αξιολογηθούν περαιτέρω από την επιτροπή η οποία θα κατατάξει τις καινοτόμες ιδέες και 15 ιδέες από κάθε χώρα θα προκριθούν για να συμμετέχουν σε πρόγραμμα προθερμοκοίτησης για 3 μήνες.

Οι ωφελούμενοι από την Ελλάδα και την Βόρεια Μακεδονία θα φιλοξενηθούν σε εγκαταστάσεις προθερμοκοίτησης στην Θεσσαλονίκη και στην Μπίτολα

Στείλτε μας ένα email στο: [email protected] . Θα χαρούμε να απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας!