РЕАЛИЗАЦИЈА на менторска програма-КРЕИРАЊЕ НА БИЗНИС МОДЕЛ КАНВАС-Преда плус

Во периодот мај до јуни 2019 година Преда плус реализираше 120 часови менторски  услуги со цел да обезбеди детална анализа на бизнис идеите и да го води процесот на креирање на Биѕнис Канваси ѕа вкупно 13 бизнис идеи развиени во Employouth-акцелераторската програма. После ДЕМО ДЕНОТ, најуспешните идеи преминаа во втората фаза на развој на бизис идеи ( Преинкубација на иновативни идеи) .
Експертскиот тим на Преда плус  обезбеди менторство за вкупно 13 бизнис идеи(лично и групно), помагајќи им да ги подобрат своите бизнис модел канваси со додавање вредност на идеите и деловите вклучени во документот, како прв чекор кон креирање на биснис планови.